LAS OVTAR - SMA e BIKE

DODATNA TURISTIČNA PONUDBA E-KOLES na SMA MULEC
Naziv operacije:  Dodatna turistična ponudba e-koles na SMA Mulec
Akronim operacije: SMAeBIKE
Celotna vrednost operacije: 56.673,00 EUR
Pričakovan znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP: 39.996,46 EUR
Naziv aktivnosti: Ukrep LEADER (19.2)
Nosilec operacije: Vinogradništvo Mulec
Ostali partnerji v operaciji: Občina Pesnica, Vina Bračko
 
 
Opis operacije:
V okviru operacije nameravamo turistom, ki nas obiščejo z avtodomi ponuditi dodaten turistični produkt - možnost uporabe električnih koles in jih tako prepričati, da ostanejo pri nas še kak dan dlje in da raziščejo še večje področje LAS OVTAR-ja, naše partnerje v projektu in druge ponudnike na LAS OVTAR. Vlagatelj trenutno razpolaga z dvema električnima kolesoma, ki sta stari že 6 let in že amortizirani, vendar obstaja pri turistih interes za uporabo e-koles za raziskovanje okolice, zato želimo nabaviti večje število tehnološko bolj dovršenih koles in tako razširiti našo ponudbo tudi na številčnejše skupine. Z zagotovitvijo večjega števila novejših koles in manjšim kolesom, primernim, da ga uporabljajo otroci staroste skupine 8-14 let bomo lahko ponudili kolesarjenj tudi skupinam turistov in večjim družbam do 10 oseb ali uporabo koles več obiskovalcem v istem časovnem okviru. Z uporabo električnih koles tako ponujamo možnost za bolj zdrav življenjski slog – aktivno gibanje v naravi, rekreacija, sprostitev in sožitje z naravo. Ljudi bomo ozaveščali o pomembnosti varovanja okolja in k privzemanju ravnanj, usmerjenih k varovanju okolja. Poudarek bomo dali povezovanju s partnerji v operaciji, ponudniki produktov in storitev ter med vsemi ponudniki Ovtarjeve ponudbe na osnovi vključevanja e-koles, ki so sedaj v trendu in dosežejo pri promociji večjo prepoznavnost. Povezali se bomo s ponudniki e-koles z območja občine Cerkvenjak, s katerimi bo sklenjen tudi dogovor o sodelovanju, predvsem za organizacijo večjih skupin gostov. Povečali bomo konkurenčnost vinogradništva in območja LAS Ovtar. Seznam aktivnosti: - Izbira in nakup 12 e - koles - Priprava tematskih kolesarskih poti – idej za dnevne izlete po območju LAS OVTAR z nasveti za oglede turističnih in naravnih znamenitosti - Priprava brošure/letaka z opisom aktivnosti ter spodbujanja k zdravemu in aktivnemu preživljanju prostega časa Priloga 8 3 - Dodajanje spletne strani – landing page na spletno prisotnost Vinogradništva Mulec z opisom idej za dnevne kolesarske izlete - Možnost online rezervacije koles za željeno časovno obdobje - Promocija dodatne ponudbe e koles na SMA Mulec - Promocijsko predstavitveni dogodek Nosilec projekta bo poskrbel za izbiro in nabavo koles. Predvideva se nakup 10 električnih koles za odrasle osebe in 2 manjših koles, namenjenih otrokom med 8 in 14 letom, z nakupom manjših koles širimo možnost uporabe koles in turističnih produktov tudi na starejše otoke naših obiskovalcev. Tako lahko raziskuje okolico celotna družina/skupina, tudi mlajši obiskovalci. O okviru SMA Mulec se bo poskrbelo za mesto, kjer bodo kolesa postavljena, da jih bodo obiskovalci lahko videli in da jih še dodatno vzpodbudimo k izposoji in uporabi. Prav tako predvidevamo lansiranje landingpage in možnosti vnaprejšnje online rezervacije koles za željeno časovno obdobje, da si bodo gostje lahko vnaprej zagotovili razpoložljivost koles. Partnerji bodo v operaciji aktivno prispevali pri promociji e-koles, uporabe zelene energije ter lokalne Ovtarjeve ponudbe nasploh. Partner Občina Pesnica bo poskrbela za obveščanje javnosti in promocijo novih turističnih pridobitev. Sodelovala bo pri vsebini promocijskih materialov in njihovem razdeljevanju – v prostorih občine, na občinskih prireditvah, v občinskem glasilu, … Partner Vina Bračko bo poskrbel za sodelovanje pri pripravi turističnih vsebin in oblikovanju turističnih zgodb in predlogov za izlete. Partner v prihodnosti širi svojo ponudbo na prenočitvene kapacitete, dela so v zaključni fazi. Predvideni učinki operacije so: - povečanje uporabe zelene energije na območju LAS - e-koles, - prepoznavnost, nova storitev v mreži Ovtarjeve ponudbe, - pridobitev novih gostov, katerim bo namenjen nov turistični produkt - nove ture-trase kolesarjenja z e-kolesi po območju LAS Ovtar Slovenskih goric. - Povečanje števila nočitev-ostajanje turistov v destinaciji dalj časa zaradi razširjene ponudbe
 
Cilj operacije:
 - Nakup sredstev (e - kolesa) za razširitev turistične ponudbe na SMA Mulec
- Promocija možnosti uporabe e-koles za raziskovanje kulturnih in naravnih znamenitosti na območju LAS OVTAR
 - Spodbujanje uporabe okolju prijaznih načinov transporta za turistične oglede in raziskovanja
- Priprava vsebin, ki bodo pritegnile turiste k raziskovanju in odkrivanju turističnih znamenitosti in promocija zdravega načina življenja – rekreacija, gibanje, sprostitev v naravi,…
 
Pričakovani rezultati: povečanje turistične infrastrukture, razširitev Ovtarjeve ponudbe, mreženje ponudnikov znotraj LAS OVTAR, večja turistična prepoznavnost, trajnostni razvoj območja, večja povezanost območja, novi turistični produkti.

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja